Zīmēšanas kursi

Apmeklējot gleznotājas Jūlijas Bulikinas meistarklasi, Jūs apgūsiet eļļas pasteļglezniecības autortehniku. Šīs tehnikas ekskluzivitāte ļaus Jums iegūt zināšanas glezniecības jomā, kā arī dos iespēju izteikt emociju dziļumu, jūtu un garastāvokļa smalkumu. Jūsu sākotnējais līmenis glezniecībā nav svarīgs, jo glezniecības autortehnika nozīmē pieejamību un ātru mācību materiāla apgūšanu. Meistarklasē Jūs varēsiet iepazīties un apgūt eļļas pasteļglezniecības tehniku un paņēmienus, kā arī apgūt šādus zīmēšanas virzienus:

klusā daba (priekšmetu tekstūra un forma, stikls, balts un balta)

ainava (gadalaiki)

slaveno gleznotāju gleznu kopijas (abstrakcija, klasika)

Klusā daba Ainava Slaveno gleznotāju gleznu kopijas

Nodarbībām Jums būs nepieciešams tonētais papīrs zīmēšanai ar pastelkrāsām un eļļas pasteļkrāsas (ievadnodarbībā jums parādīs papīra paraugus un eļļas pasteļkrāsu variantus).

Pēc kursu pabeigšanas jums būs darbi, kurus varēs ielikt paspartū vai rāmī, uzdāvināt tuviniekiem un draugiem, vai ar kuriem izrotāt savu interjeru!

Papildus pasteļglezniecības tehnikas apgūšanai kurss sniedz lielu emocionālo efektu:

- trauksmes mazināšanās;

- psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanās un stabilizācija;

- milzīgs gandarījums un prieks par procesu;

- pozitīvu emociju lādiņš.


Copyright 2010 IK Bulikina-Art